Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att inom ramen för den aktuella revideringen av Vårdval förlossning utreda hur den vårdform som utarbetats i projektet Min barnmorska ska kunna införas på fler förlossningskliniker i länet.

Inom projektet Min barnmorska arbetar en grupp barnmorskor i team kring ett antal gravida genom graviditet, förlossning och eftervård. Varje gravid kvinna har en utsedd barnmorska som är primärt ansvarig för hennes vård och som hon träffar för kontroller under graviditeten. Den primära barnmorskan arbetar jour och är beredd att träda i tjänst när hennes patienter kan väntas föda. Skulle barnmorskan trots detta inte vara tillgänglig träder någon av hennes kollegor i teamet in, någon som är bekant för den födande kvinnan. Efter förlossning och utskrivning från BB har familjen kontakt med Min Barnmorska som vid hembesök kallat ”BB-hemma”, utför moment som i standardvården görs på sjukhusets BB-avdelning. Vid detta hembesök tas PKU-prov på barnet, man väger, kontrollerar eventuell gulsot, observerar amning och bedömer den nyförlöstas status. Under den närmaste tiden efter hemkomst och innan BVC tar över vården av barnet kan familjen kan ringa ”Min barnmorska” för stöd och rådgivning.

Målet för Caseload midwifery, den arbetsmetod projektet Min barnmorska hämtat inspiration från, är att förbättra kontinuiteten inom vårdkedjan därmed stärka relationen mellan den gravida och barnmorskan. Detta för att öka tryggheten för den gravida genom graviditet, förlossning och eftervård. En trygg och positiv upplevelse av hela förloppet gynnar föräldrar, barn och anknytningen dem emellan.

Den utvärdering som gjorts av projektet Min barnmorska vid Karolinska Huddinge visar mycket positiva resultat, med bland annat minskad risk att föda med kejsarsnitt och för tidig födsel. Gravida och deras anhöriga som erbjudits vård inom ”Min barnmorska” är enligt patientenkäter mycket nöjda med den vård de fått. Medarbetarenkäter utförda bland de barnmorskor som deltagit visar samma positiva resultat. Det har varit lätt att rekrytera och det har i princip inte varit någon personalomsättning under projektperioden.