Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationen så att vaccination mot säsongsinfluensan kan ges utan hänsyn till vaccination mot covid-19-vaccin. För vaccination med alla andra vaccin, inklusive högdosvaccin mot influensa, bör det gå minst sju dagar före eller efter vaccination mot covid-19.

Ett fåtal vaccinatörer kan erbjuda vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle under förutsättning att det inte senarelägger någon av vaccinationerna. Den person som vaccineras måste tillhöra någon av de målgrupper som erbjuds vaccination och dosintervallen för covid-19-vaccin måste beaktas. Det ska ha gått minst fyra veckor sedan den första dosen eller fem månader sedan den andra dosen. För personer som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 är det ett bra tillfälle att rekommendera och erbjuda vaccination, även om vaccinationen utförs vid ett annat tillfälle.

De vaccinatörer som har i uppdrag att utföra både vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 är vårdcentraler, men de har inget särskilt uppdrag att erbjuda vaccinationerna samtidigt. Det är den enskilda vårdcentralen som avgör utifrån de lokala förutsättningarna om de kan erbjuda samtidig vaccination på ett smittsäkert sätt och utan att det påverkar annan vårdverksamhet. Det är stor risk för att väntetiden förlängs vid vaccination vid samma tillfälle på grund av hög belastning på vårdcentralen. I de fallen rekommenderas alltid vaccination på annan mottagning för att undvika fördröjd vaccination med försenad skyddseffekt som följd. Det finns många andra vaccinatörer att välja på i Stockholms län som erbjuder influensavaccin och vaccination mot covid-19.