Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Höftledsartros är en av de vanligaste ledsjukdomarna. Över 30 000 personer fick diagnosen 2015–2019 i Region Stockholm Höftledsartros utvecklas långsamt under flera år, går ofta i skov och orsakar stelhet kring höft och ljumskar, smärta, värk, och funktionsnedsättning. Det är inte helt klarlagt varför en person får höftledsartros men medfödda förändringar i lederna, ärftliga anlag och överbelastning är några möjliga orsaker.

Den vård och behandling som patienterna erbjuds inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland varierar. Ofta är det läkare, istället för fysioterapeut, som ställer diagnos. Många patienter genomgår röntgen trots att artros i höften inte syns i det tidiga skedet. Patienter har i för liten utsträckning genomgått artrosskola före operation. Mängden inrapporterad data från patienter med höftartros till det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhändertagande av Artros) är begränsad.

Tidigare diagnos, utbildning och träning

- Tidig diagnos, grundbehandling med individanpassad patientutbildning och träning med fysioterapi i ett tidigare stadium av sjukdomsutvecklingen kan bidra till minskade symtom och funktionsnedsättningar, säger Karl-Åke Johansson, ordförande i regionalt programområde rörelseorganens sjukdomar. Träning kan också bidra till mindre bruk av läkemedel eftersom träning har bättre effekt.

Regionalt programområde rörelseorganens sjukdomar har identifierat tre områden där förändringsarbete har påbörjats:

  • Tidigare diagnossättning
  • Mer patientutbildning och träning med fysioterapi – artrosskola
  • Läkemedelsbehandling mot smärta ska anpassas efter behov – träning har bättre effekt

Pågående förändringsarbetet och indikatorer (nyckeltal) kommer att följas upp varje månad i rapporter som genereras automatiskt och presenteras på Vårdgivarguiden.