Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från och med idag och fram till 28 februari erbjuds kostnadsfri vaccination till personer som är 65 år eller äldre, är gravida eller har en kronisk sjukdom som ökar risken för att bli allvarligt sjuk av influensan. Målsättningen är så hög täckningsgrad som möjligt hos dessa målgrupper. Pandemin ställer höga krav på vaccinatörer för att minimera risken för smittspridning utifrån de lokala förutsättningarna.

Information till invånarna

Invånarna påminns om att det är dags för influensavaccination på flera sätt. De som registrerat sig i sms-tjänsten för påminnelse har fått sms och kommer påminnas flera gånger under vaccinationsperioden. Annonser kommer att synas under fem veckor i Mitt i-tidningarna. Annonser kommer också finnas i sociala medier och på webbsidor. Du som vaccinatör och vårdgivare kan beställa eller skriva ut affischer och sätta upp i väntrum.

På 1177.se kan invånarna läsa allt om influensavaccination och välja var de vill vaccinera sig. Det är viktigt att du som vaccinatör ser till att informationen är rätt på ert kontaktkort så att det är tydligt när man kan vaccinera sig, var mottagningen ligger och hur man bokar tid.

Information för vaccinatörer och andra vårdgivare

För dig som vaccinatör eller vårdgivare finns all information här på Vårdgivarguiden.

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.