Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts och vilka resultat som nåtts för att öka patientsäkerheten.

Nu finns en ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelse framtagen av Sveriges kommuner och regioner och nationella samverkansgruppen patientsäkerhet. Mallen ger vårdgivare stöd att tydligt beskriva patientsäkerhetsarbetet och koppla ihop sina identifierade utmaningar med genomförda insatser, resultat och analyser.

Struktur och innehåll i mallen följer den nationella och regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet och de krav som finns i lagar och föreskrifter.