Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Det känns glädjande att vår mest prioriterade grupp har fått sin påfyllnadsdos som ger ett förbättrat skydd, vilket vi har vi sett ett behov av, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

Påfyllnadsdosen kan ges tidigast sex månader efter det att man fått sin andra dos. Alla som är 65 år och uppåt fick erbjudande om påfyllnadsdos den 27 oktober och näst på tur är omsorgspersonal vid SÄBO och Hemtjänst.  Erbjudandet om påfyllnadsdosen finns i appen Alltid Öppet, för alla i rätt ålder och där det har passerat sex månader sedan den andra dosen.