Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från och med måndag 1 november önskar Smittskydd Stockholm att paragrafanmälningar görs elektroniskt via SmiNet.

Inloggning i SmiNet vid paragrafanmälningar måste ske med SITHS e-legitimation.

Den alternativa inloggningsmetoden gruppkonto kan inte användas för att göra paragrafanmälningar.

Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i via länk nedan.

Logga in i nya SmiNet

Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Via internet

Via Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via Sjunet ger en ökad säkerhet.

Pappersanmälningar

Notera att pappersanmälningar ska skickas till respektive regions smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Region Stockholm skickas till:

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 6909
102 39 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm
Tomtebodavägen 12A

Kontakt