Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendation om att erbjuda påfyllnadsdos (tredje dosen) till fler grupper har nu kommit från Folkhälsomyndigheten. Den som bor eller vistas i Stockholms län kommer att kunna boka sin tredje dos i åldersordning, på liknande sätt som under vårens stora vaccinationsinsats.

Den som har bokat i appen Alltid öppet kan räkna med att få ett SMS när det är dags att boka den tredje dosen. Uppmaningen till invånarna kommer fortsatt att vara att ta vaccinet så snart man blir erbjuden vaccination.  Den mest prioriterade gruppen just nu är personer födda 1956 eller tidigare. När vaccinationstäckningen för dos tre blivit god i denna stora grupp, släpps möjligheten successivt på för andra grupper att boka sin tredje dos.

- Påfyllandsdos av covid-19-vaccin kan ges när det gått minst sex månader sedan den andra dosen eller minst fem månader när det gäller personer från 65 år. Det är också viktigt att komma ihåg att skyddet inte upphör tvärt efter en viss tid utan att det vanligtvis minskar successivt. Den tredje dosen förstärker skyddet som du får från de första två doserna. Därför är det bra att ta sin påfyllnadsdos av skydd mot covid-19 när den möjligheten erbjuds, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

En tredje dos vaccin mot covid-19 ger ett förstärkt och förlängt skydd mot svår sjukdom eller död. Genom att fylla på vaccinskyddet bidrar invånarna till att till att minska risken för att smittan får ordentligt fäste i samhället igen.