Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Upphandlingen utgör ett totalansvar för ortopedtekniska hjälpmedel och tillhörande ortopedtekniska tjänster. Det omfattar bland annat att efter remiss bedöma patientens behov av ortopedtekniska hjälpmedel och att därefter prova ut och förskriva hjälpmedel. I uppdraget ingår även att anpassa och tillverka hjälpmedel samt justera, serva och reparera dessa.

Nuvarande avtal om ortopedteknisk verksamhet löper ut den 30 september 2022.