Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Receptförskrivning

Under driftstoppet kan e-recept förskrivas, men de sparas i en server och kan expedieras på apotek först när driften är igång igen. Informera berörda patienter om detta. Informera också de patienter som får e-recept utfärdade strax före driftavbrottet om att de inte kan hämta ut mediciner på apotek under driftavbrottet. Tänk på att se över läkemedelsförråd så det finns extra läkemedel för att eventuellt tillhandahålla tablettpåsar.

Ordination öppenvårdsdos (Pascal)

Läkemedelstjänsten Pascal kan inte användas under driftstoppet. Reservrutiner behöver därför tillämpas. Ett dokument som beskriver reservrutinen för öppenvårdsdospatienter finns på Vårdgivarguiden liksom ett underlag för meddelande till SÄBO från akutmottagning eller vid utskrivning från slutenvården.

Länkar till reservrutiner och mer information

Länk till checklista för vårdverksamheter före och under EHM:s driftavbrott 

Länk till information från Samverkan TakeCare om saker att tänka på före under och efter driftavbrottet 

Länk till reservrutin för öppenvårdsdospatienter (Pascal) och meddelande till SÄBO (Vårdgivarguiden) 

Bakgrund

Driftavbrottet sker 27 november kl. 20.00 till 28 november kl. 09.00. Under den tiden överför E-hälsomyndigheten all data från receptregistret och läkemedelsförteckningen till det nya registret Nationell läkemedelslista, NLL.