Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avtalsperioden börjar 1 juni 2022 och löper på 30 månader med möjlighet till förlängning upp till 18 månader.

Transvoice AB blir helhetsleverantör för regionens samlade behov av tolktjänster i talade språk. Kompetensnivån i tolkuppdragen ska höjas genom att fler auktoriserade tolkar och auktoriserade tolkar med särskild sjukvårdskompetens anlitas i uppdragen. För att åstadkomma detta har villkoren för tolkarna förbättrats jämfört med tidigare upphandlingar i regionen.

Avtal kan slutas när den så kallade avtalsspärren löpt ut i början av december.