Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 24 november kom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation om att erbjuda påfyllnadsdos (tredje dosen) till alla invånare som fyllt 18 år. Just nu innebär det dock inga förändringar i Region Stockholm. Påfyllnadsdos erbjuds endast till invånare födda 1956 eller tidigare och till personal inom särskilda boenden för äldre (SÄBO för äldre), hemtjänst och hemsjukvård. Fler målgrupper kommer successivt erbjudas påfyllnadsdos i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning så snart som vaccinationstäckningen blivit tillräckligt hög i den nu aktuella målgruppen. 

Vaccination extra viktig för äldre

Vaccination har varit avgörande för att minska smittspridningen och förhindra svår sjukdom och död i covid-19. Risken för svår sjukdom är störst för äldre personer. Gruppen har därför prioriterats först för vaccination under pandemin och det har nu gått längst tid sedan de fick de första två vaccindoserna. Skyddet från vaccinationen är något sämre och varar kortare för äldre personer. Därför prioriteras nu personer som är födda 1956 eller tidigare för att få sin påfyllnadsdos och den erbjuds tidigast fem månader efter dos två. Då smittspridningen åter har tagit fart på flera håll i Europa är det angeläget att snabbt uppnå bästa skydd i den äldre befolkningen.

Påfyllnadsdos för de som är födda senare än 1956

Yngre och friska personer är fortsatt väl skyddade mot svår sjukdom i covid-19 av två vaccindoser även om det gått mer än 6 månader sedan andra dosen. Påfyllnadsdosen är framför allt viktig för att ge ett långvarigt skydd. För personer födda senare än 1956 är påfyllnadsdos inte aktuellt förrän minst 6 månader efter dos två. Alla rekommenderas att boka tid för påfyllnadsdos så snart de fått erbjudandet men det gör inget om det dröjer något mer än 6 månader eftersom de två första två doserna fortfarande ger skyddseffekt.

Personal inom särskilda boenden för äldre (SÄBO för äldre), hemtjänst och hemsjukvård erbjuds påfyllnadsdos primärt för att skydda riskgrupperna. Inom personalgruppen ska det gå minst 6 månader mellan andra dosen och påfyllnadsdosen.

Information om aktuell målgrupp

Nu finns affischer för beställning eller utskrift som du som vaccinatör kan använda för att tydliggöra vilken grupp invånare som erbjuds påfyllnadsdos just nu.

Praktisk information och instruktioner för dig som vaccinerar mot covid-19.