Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tidigare var rekommendationen att man skulle vänta sju dagar efter vaccination mot covid-19 innan annan vaccination. Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationen så att vaccination mot säsongsinfluensan kan ges utan hänsyn till vaccination mot covid-19-vaccin. För vaccination med alla andra vaccin, inklusive högdosvaccin mot influensa, bör det gå minst sju dagar före eller efter vaccination mot covid-19.

I hälsodeklarationen som fylls i innan vaccination finns en fråga om vaccinationer de senaste sju dagarna. Om invånaren svarar att de tagit vaccin mot säsongsinfluensa är det inget hinder för covid-19-vaccination. Ingen invånare ska alltså avvisas från vare sig covid-19-vaccination eller influensavaccination om de tagit det andra vaccinet de senaste sju dagarna.

Vaccinatörerna i Region Stockholm har olika uppdrag och förutsättningar. Bara ett fåtal kan erbjuda vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa vid samma tillfälle. För att få snabbast skyddseffekt av vaccinationerna är det viktigaste är att de invånarna som erbjuds vaccination mot covid-19 respektive säsongsinfluensa vaccinerar sig så snart de kan.