Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den sista december går de nuvarande avtalen för uppdraget att vaccinera invånarna mot covid-19 ut. I Region Stockholm finns ett vårdval för vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker där 150 vaccinatörer är anslutna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att covid-19-vaccination ska bli ett tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination från och med 1 januari 2022.

Förslaget på tilläggsuppdrag är under utformning och beslut om det fattas av avtalsutskottet 1 december. Förslaget blir offentligt i samband med att handlingarna till avtalsutskottet publiceras på Region Stockholms webbplats (regionstockholm.se), vilket vanligen sker cirka en vecka innan sammanträdet.

Det föreslagna tilläggsuppdraget kommer bland annat att omfatta krav på att vaccinatören ska vara ansluten till det centrala tidbokningssystemet Alltid Öppet, att de ska ha kapacitet för att genomföra minst 1000 vaccinationer per vecka och att lokalerna är ändamålsenliga för smittsäker vaccination där personer kan sitta kvar för observation efter vaccinationen.

Basuppdraget i Vårdval vaccination omfattar de målgrupper som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker. Tilläggsuppdraget är tänkt att omfatta vaccination av de målgrupper som rekommenderas vaccination mot covid-19.

För vårdgivare som önskar ansluta sig till Vårdval vaccination redan nu finns all information om detta här på Vårdgivarguiden. Tilläggsuppdraget för vaccination mot covid-19 kan man ansluta sig till först efter 1 december när beslut om uppdraget fattats. De vaccinatörer som är intresserade av att ansluta sig till tilläggsuppdraget uppmanas att anmäla sig till vardval.vaccination.hsf@regionstockholm.se för att möjliggöra en snabb hantering efter beslutet. Det är också bra om den uppskattade kapaciteten och geografisk plats anges i intressenmälan. 

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.