Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Det är oroväckande att nedgången av antalet inlagda på sjukhus har brutits. Jag hoppas att dagens rapporterade ökning är tillfällig och att det fortsätter nedåt nästa vecka, säger chefläkare Johan Bratt.

– Pandemin är långt ifrån över. Men den sker nu främst bland de som inte är fullvaccinerade. Knappt hundra personer är så sjuka att de behöver sjukhusvård och vi rapporterar idag 8 fler som avlidit sedan förra fredagen. Vaccinationer är vägen ut ur pandemin och fler behöver få båda sina doser vaccin för att smittan inte ska få fäste, säger Johan Bratt.

– Det är en ansträngd situation vid länets akutsjukhus och samtidigt har barnakutsjukvården en tuff situation med en hög förekomst av RS-virus. Detta sammantaget gör det både viktigt och smartare att kontakta 1177 först för att få råd om hur, var och när du ska söka vård för dina symtom. Ibland kan till exempel en närakut ta hand om väldigt många sjukdomstillstånd som inte kräver akutsjukvårdens alla resurser, säger Johan Bratt.

– Det är också många som fått sin vård uppskjuten under pandemin som nu behöver få sin vård och behandling så trycket på akutsjukhusen och dess medarbetare är mycket stort för tillfället, säger Johan Bratt.

– Även om det är ett ansträngt läge vid akutsjukhusen så kommer alla som behöver vård att få det, och det är viktigt att alla söker vård för sina symtom. Använd 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 för allt annat så får du rätt vägledning till vården, säger Johan Bratt.

Vårdläget 1 oktober

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 94 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 12 i intensivvård
  • 63 på akutsjukhus
  • 19 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 30 september har 17 936 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 30 september har 274 675 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 338 fler än i förra fredagens rapport.

– Smittspridningen är likvärdig med föregående vecka, och fortfarande är det fler än 1 000 personer i veckan som konstateras smittade med covid-19. Med tanke på att restriktionerna nu är borttagna är det viktigare än någonsin att så många som möjligt vaccinerar sig för att skydda sig själva, sin familj och sina vänner, säger Johan Bratt.

– De allmänna råden om att undvika trängsel och hålla avstånd gäller fortsatt för den som inte är fullvaccinerad. Den som inte är fullvaccinerad ska även undvika närkontakt både med personer i riskgrupper och personer över 70 år, säger Johan Bratt vidare.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 420 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 8 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Region Stockholm inleder nu vaccination av 12–15-åringar. Den 4 oktober kan de första barnen vaccineras och under nästa vecka påbörjas också vaccination med en tredje dos till de boende på SÄBO, därefter följer vaccination för de som är födda 1941 eller tidigare samt de som har hemtjänst och hemsjukvård.

Vaccinationsläget 1 oktober

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 564 550

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 407 136

Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 973 307

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,0 procent 
Andel dos 2: 71,9 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 83,7 procent 
Andel dos 2: 75,3 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,0 procent 
Dos 2: 88,9 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,2 procent
Dos 2: 89,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,8 procent
Dos 2: 89,0 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,9 procent
Dos 2: 85,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 82,5 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,5 procent
Dos 2: 86,5 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,5 procent
Dos 2: 83,8 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,3 procent
Dos 2: 83,0 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 84,9 procent
Dos 2: 80,9 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,6 procent
Dos 2: 77,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 77,4 procent
Dos 2: 71,0 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 72,5 procent
Dos 2: 65,1 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 67,6 procent
Dos 2: 59,6 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 62,7 procent
Dos 2: 51,2 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 62,0 procent
Dos 2: 29,9, procent


Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering