Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi noterar en minskning av antalet personer smittade med covid-19 på våra sjukhus. Det är ett tecken på att vaccinet fungerar. Vi har alltfler vaccinerade vilket bidrar både till att färre smittas av covid-19 och färre behöver sjukhusvård. Det kan vara en tillfällig lättnad, men vi hoppas självklart att minskningen fortsätter, säger Johan Bratt chefläkare vid Region Stockholm.

- Under de senaste veckorna har det varit en snabb ökning av barn sjuka av RS-virus på våra båda barnsjukhus. Det gör att läget är mycket ansträngt i barnsjukvården i regionen, säger Johan Bratt.

RS-virus visar sig ofta som en förkylning, men barn yngre än ett år kan bli svårt sjuka och behöva hjälp med andningen.

- Om du misstänker att ditt barn har andningssvårigheter, ring alltid 1177 för vägledning, och 112 om det är livshotande, tex vid andningsuppehåll, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

1 227 nya fall av covid-19, varav 25 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 5 oktober och 11 oktober.

Sedan pandemins början har 276 573 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik

Under hela vecka 40 konstaterades 1 298 nya fall av covid-19. Veckan innan, vecka 39, konstaterades 1 322 nya fall.

Provtagning

Under vecka 40 har det analyserats 23 305 tester för pågående covid-19. Av dessa var 1 272 provsvar eller 5,5 procent positiva. Andelen positiva provsvar är lägre jämfört med föregående vecka då andelen positiva provsvar var 5,7 procent.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade jämfört med föregående vecka. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. 

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 76 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 7 i intensivvård
  • 55 på akutsjukhus
  • 14 geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 11 oktober har 18 038 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 438 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 17 fler än vad som rapporterade förra tisdagen. Av dessa är det 1 633 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är 6 fler än förra tisdagen.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna, därför omfattar rapporten i dag avlidna sedan mitten av augusti.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationsläget 12 oktober

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts i oktober. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 586 220

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 433 474

Antal registrerade vaccinationer dos 3: 7 749

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 027 443

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,2 procent 
Andel dos 2: 72,8 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 74,1 procent 
Andel dos 2: 67,8 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 80,3 procent 
Andel dos 2: 75,2 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,2 procent 
Dos 2: 89,1 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,3 procent
Dos 2: 90,0 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,8 procent
Dos 2: 89,1 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,9 procent
Dos 2: 85,4 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,7 procent
Dos 2: 82,8 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,6 procent
Dos 2: 86,7 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,7 procent
Dos 2: 84,2 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,4 procent
Dos 2: 83,4 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,1 procent
Dos 2: 81,4 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,8 procent
Dos 2: 77,8 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 77,7 procent
Dos 2: 71,8 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 73,1 procent
Dos 2: 66,2 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 67,9 procent
Dos 2: 61,1 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 62,8 procent
Dos 2: 53,0 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 63,0 procent
Dos 2: 38,0 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 13,6 procent
Dos 2: 1,8 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 65, 40 och 18 år som påbörjat vaccinationen samt andel fullvaccinerade över 18 år fördelat per kommun/stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel

Andel +65

Andel +40

Andel +18

Andel fullvaccinerade

Bromma

90,5

88,9

83,1

77,7

Enskede-Årsta-Vantör

87,2

83,2

77,2

71,4

Farsta

89,3

84,5

79,0

73,0

Hägersten-Älvsjö

88,6

87,7

82,4

77,4

Hässelby-Vällingby

89,6

83,2

74,6

68,3

Kungsholmen

87,7

87,3

81,7

78,2

Norrmalm

86,7

84,9

79,0

75,7

Rinkeby Kista

81,7

71,3

59,2

52,2

Skarpnäck

87,0

85,3

80,8

75,6

Skärholmen

82,8

74,3

64,3

57,4

Spånga Tensta

86,2

79,2

67,4

60,8

Södermalm

87,8

87,8

83,3

78,8

Östermalm

86,2

85,9

77,4

73,7

Botkyrka

85,7

77,2

66,8

60,1

Danderyd

91,4

90,8

85,6

80,4

Ekerö

93,2

89,5

85,0

79,3

Haninge

89,8

83,0

74,4

67,9

Huddinge

89,2

84,1

75,8

69,8

Järfälla

91,3

85,8

76,6

70,5

Lidingö

90,9

89,4

84,2

78,8

Nacka

91,0

89,0

83,7

78,2

Norrtälje

95,0

91,2

85,9

80,8

Nykvarn

91,9

88,8

82,2

77,5

Nynäshamn

92,5

87,2

80,1

73,4

Salem

91,1

87,3

79,6

73,4

Sigtuna

90,9

82,8

72,9

66,9

Sollentuna

91,6

88,2

81,8

77,0

Solna

88,3

85,3

77,0

72,3

Sundbyberg

87,9

83,3

75,1

69,5

Södertälje

87,2

77,7

66,9

60,9

Tyresö

92,6

88,9

82,8

76,8

Täby

92,6

91,5

86,9

82,3

Upplands Bro

91,0

84,2

75,2

67,9

Upplands Väsby

91,3

85,4

77,4

71,4

Vallentuna

93,7

90,3

85,2

80,1

Vaxholm

92,9

91,4

87,9

82,9

Värmdö

93,2

90,0

85,0

79,0

Österåker

93,6

89,9

85,2

79,7

Saknas

40,3

59,6

49,0

43,2

Totalt

89,6%

85,5%

78,2%

72,8%

Hur vi rapporterar

  • Region Stockholm rapporterar något mer omfattande om covid-läget på tisdagar och fredagar
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.