Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Både smittspridning och antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård borde sjunka snabbare. Vi vill nu se att smittspridningen, som ju sker framför allt bland ovaccinerade, minskar, säger chefläkare Johan Bratt.

- Vaccinationerna fortsätter och vi ser hur det sakta ökar i andelen vaccinerade. Men det finns särskilda utmaningar att öka vaccinationen snabbare i gruppen 18–29 år och fortsatt i vissa geografiska områden. Vi arbetar med många olika insatser för att få vaccinationstäckningen att öka i grupper och geografiska områden. Vaccinationerna är den mest effektiva vägen ut ur pandemin, säger Johan Bratt.

Vårdläget 15 oktober

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 77 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 8 i intensivvård
  • 50 på akutsjukhus
  • 19 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 14 oktober har 18 073 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 14 oktober har 277 200 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 225 fler än i förra fredagens rapport.

– Smittspridningen är likvärdig med föregående vecka, och fortfarande är det fler än 1 000 personer i veckan som konstateras smittade med covid-19. Den här siffran vill jag se att den går ner och det bästa sättet att pressa ner smittan är att vaccinera sig för att skydda sig själva, sin familj och sina vänner, säger Johan Bratt.

–Den som inte är fullvaccinerad ska hålla avstånd och undvika trängsel och särskilt viktigt är det att undvika närkontakt med personer i riskgrupper och personer som är över 70 år, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 459 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 26 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu har vaccination av 12–15-åringar påbörjats och detsamma gäller tredje dosen för de som är födda 1941 eller tidigare samt de som har hemtjänst och hemsjukvård.

Vaccinationsläget 15 oktober

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts föregående vecka. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 592 391
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 442 138
  • Antal registrerade vaccinationer dos 3: 14 268
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 048 797

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,3 procent 
Andel dos 2: 73,1 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 74,4 procent 
Andel dos 2: 68,2 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 80,6 procent 
Andel dos 2: 75,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,4 procent 
Dos 2: 89,5 procent
Dos 3: 28,6 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,3 procent
Dos 2: 90,2 procent
Dos 3: 9,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,8 procent
Dos 2: 89,2 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,0 procent
Dos 2: 85,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,7 procent
Dos 2: 83,0 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,6 procent
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,8 procent
Dos 2: 84,3 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,5 procent
Dos 2: 83,6 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,2 procent
Dos 2: 81,6 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,9 procent
Dos 2: 78,0 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 77,8 procent
Dos 2: 72,2 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 73,2 procent
Dos 2: 66,7 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 68,0 procent
Dos 2: 61,7 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 63,0 procent
Dos 2: 53,8 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 63,4 procent
Dos 2: 39,8 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 16,2 procent
Dos 2: 2,0 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering