Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Både antalet smittade och antalet patienter med covid-19 vid våra sjukhus tycks nu ligga på en platå runt drygt 1000 smittade varje vecka och ett 80-tal patienter vid våra sjukhus, säger Johan Bratt chefläkare vid Region Stockholm.

- Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter med hög takt och vi vaccinerar strax under 40 000 doser per vecka. Utmaningen nu är att få fler fullvaccinerade i länets alla delar och i olika grupper för att minska risken för att smittan får fäste i något geografiskt område eller inom olika grupper, säger Johan Bratt.

- Det är fortsatt ett stort antal patienter med RS-virus inom främst barnakutsjukvården. Därför är det viktigt att ringa 1177 för vägledning innan du söker vård för dina symtom och 112 om det är livshotande tillstånd. De erfarna sjuksköterskor vid 1177 på telefon kan hjälpa dig och ge råd om när, var och hur du söker vård bäst för just dina symtom, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

1 146 nya fall av covid-19, varav 18 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 12 oktober och 18 oktober.

Sedan pandemins början har 277 719 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik

Under hela vecka 41 konstaterades 1 123 nya fall av covid-19. Veckan innan, vecka 40, konstaterades 1 311 nya fall.

Provtagning

Under vecka 41 har det analyserats 24 257 tester för pågående covid-19. Av dessa var 1 169 provsvar eller 4,9 procent positiva. Andelen positiva provsvar är lägre jämfört med föregående vecka då andelen positiva provsvar var 5,5 procent.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade något jämfört med föregående vecka. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. 

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 84 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 9 i intensivvård
  • 55 på akutsjukhus
  • 20 geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 18 oktober har 18 091 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 460 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 22 fler än vad som rapporterade förra tisdagen. Av dessa är det 1 643 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är 10 fler än förra tisdagen.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna, därför omfattar rapporten i dag avlidna sedan mitten av augusti.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationsläget 19 oktober

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts i oktober. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm 

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 597 638

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 448 766

Antal registrerade vaccinationer dos 3: 18 731

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 065 135

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,5 procent 
Andel dos 2: 73,4 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 74,6 procent 
Andel dos 2: 68,5 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 80,9 procent 
Andel dos 2: 75,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,5 procent 
Dos 2: 89,7 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,3 procent
Dos 2: 90,3 procent
Dos 3: 12,8 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,0 procent
Dos 2: 85,6 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,7 procent
Dos 2: 83,1 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,6 procent
Dos 2: 86,9 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,8 procent
Dos 2: 84,4 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,5 procent
Dos 2: 83,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,2 procent
Dos 2: 81,8 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,9 procent
Dos 2: 78,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,0 procent
Dos 2: 72,5 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 73,4 procent
Dos 2: 67,1 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 68,2 procent
Dos 2: 62,2 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 63,2 procent
Dos 2: 54,3 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 63,8 procent
Dos 2: 41,4 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 18,3 procent
Dos 2: 2,0 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 65, 40 och 18 år som påbörjat vaccinationen samt andel fullvaccinerade över 18 år fördelat per kommun/stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel Andel +65 Andel +40 Andel +18 Andel fullvaccinerade
-Bromma 90,5% 89,0% 83,3% 78,3%
-Enskede-Årsta-Vantör 87,3% 83,4% 77,5% 72,1%
-Farsta 89,3% 84,7% 79,2% 73,6%
-Hägersten-Älvsjö 88,7% 87,8% 82,6% 78,0%
-Hässelby-Vällingby 89,7% 83,4% 75,0% 69,1%
-Kungsholmen 87,8% 87,4% 81,8% 78,7%
-Norrmalm 86,7% 85,0% 79,2% 76,4%
-Rinkeby-Kista 81,9% 71,7% 59,7% 53,1%
-Skarpnäck 87,1% 85,5% 81,0% 76,2%
-Skärholmen 82,9% 74,5% 64,6% 58,0%
-Spånga-Tensta 86,3% 79,4% 67,8% 61,7%
-Södermalm 87,9% 87,9% 83,4% 79,5%
-Östermalm 86,3% 86,0% 77,6% 74,4%
Botkyrka 85,8% 77,4% 67,1% 60,9%
Danderyd 91,5% 90,9% 85,8% 81,1%
Ekerö 93,2% 89,6% 85,2% 79,9%
Haninge 89,8% 83,2% 74,7% 68,5%
Huddinge 89,3% 84,3% 76,0% 70,4%
Järfälla 91,4% 86,0% 76,9% 71,2%
Lidingö 90,9% 89,4% 84,4% 79,4%
Nacka 91,0% 89,1% 83,8% 78,6%
Norrtälje 95,1% 91,2% 86,1% 81,4%
Nykvarn 92,0% 88,9% 82,4% 78,1%
Nynäshamn 92,5% 87,3% 80,4% 74,0%
Salem 91,1% 87,4% 79,8% 74,0%
Sigtuna 91,1% 83,1% 73,3% 67,7%
Sollentuna 91,6% 88,3% 82,1% 77,5%
Solna 88,4% 85,4% 77,2% 72,9%
Sundbyberg 88,0% 83,6% 75,4% 70,2%
Södertälje 87,4% 78,0% 67,3% 61,7%
Tyresö 92,6% 89,0% 83,0% 77,4%
Täby 92,7% 91,6% 87,1% 82,9%
Upplands Bro 91,1% 84,4% 75,5% 68,6%
Upplands Väsby 93,8% 85,5% 77,7% 72,1%
Vallentuna 92,9% 90,4% 85,4% 80,7%
Vaxholm 93,3% 91,4% 88,1% 83,5%
Värmdö 93,3% 90,1% 85,1% 79,4%
Österåker 93,6% 90,0% 85,4% 80,3%
Saknas 40,3% 60,1% 49,6% 44,0%
Totalt 89,6% 85,7% 78,5% 73,4%

Hur vi rapporterar

  • Region Stockholm rapporterar om covid-läget på tisdagar och fredagar
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.