Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Det är fortsatt ansträngt i sjukhusvården av flera skäl. Antalet personer med covid-19 ligger envist kvar på en platå. Barnsjukvården är fortsatt ansträngd på grund av att ovanligt många små barn med RS-virus behöver vård just nu. Samtidigt behöver andra patienter vård och att vi arbetar för att komma i kapp med behandlingar och operationer som fått vänta under pandemin, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

- Nu börjar det bli kallare och vi kommer att vara alltmer inomhus, vilket vi vet ökar risken för smittspridning av både covid-19 och andra infektioner. Därför är det viktigt att du som inte vaccinerat dig gör det så snart som möjligt och att du följer de rekommendationer som gäller om att hålla avstånd särskilt till äldre och i riskgrupper. Men även att vi som är vaccinerade tänker på att fortsätta att tvätta händerna och vara hemma när vi är sjuka, säger Johan Bratt.

- Under början av oktober inledde vi vaccination med en tredje dos för äldre över 80 år och boende på SÄBO. Vi ser nu denna vecka att mer än hälften av de på särskilda boende fått sin tredje dos, säger Johan Bratt. 

Vårdläget 22 oktober

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 78 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 9 i intensivvård
  • 44 på akutsjukhus
  • 25 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 14 oktober har 18 121 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 22 oktober har 278 342 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 142 fler än i förra fredagens rapport.

– Smittspridningen fortsätter att ligga kvar på en för hög nivå. Fortfarande får mer än tusen personer varje vecka besked om att de smittats med covid-19. Det viktigaste sättet att minska smittspridningen är, förutom att följa gällande rekommendationer, att fler vaccinerar sig.

–Jag påminner gärna om att särskilda rekommendationer fortfarande gäller dem som inte är vaccinerade.  Är du inte vaccinerad ska du hålla avstånd och undvika trängsel och särskilt viktigt är det att undvika närkontakt med personer i riskgrupper och personer som är över 70 år, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 471 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 12 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu har vaccination av 12–15-åringar påbörjats och detsamma gäller tredje dosen för de som är födda 1941 eller tidigare samt de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO.

Vaccinationsläget 22 oktober

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts föregående vecka. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 602 710 
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 455 459
  • Antal registrerade vaccinationer dos 3:  26 387
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 084 556

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,6 procent 
Andel dos 2: 73,7 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 74,9 procent 
Andel dos 2: 68,8 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 81,2 procent 
Andel dos 2: 76,3 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,5 procent 
Dos 2: 89,9 procent
Dos 3: 54,3 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,3 procent
Dos 2: 90,4 procent
Dos 3: 17,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,0 procent
Dos 2: 85,7 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,8 procent
Dos 2: 83,2 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,6 procent
Dos 2: 87,0 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,9 procent
Dos 2: 84,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,6 procent
Dos 2: 83,8 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,3procent
Dos 2: 81,9 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,0 procent
Dos 2: 78,5 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,1 procent
Dos 2: 72,7 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 73,5 procent
Dos 2: 67,5 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 68,4 procent
Dos 2: 62,7 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 63,4 procent
Dos 2: 54,9 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 64,1 procent
Dos 2: 42,6 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 20,3 procent
Dos 2: 2,1 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering