Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Akutsjukhusen har totalt sett en något bättre situation den här veckan jämfört med föregående vecka. Det bästa sättet att undvika att du eller någon närstående smittas av covid-19 och behöver sjukhusvård är att vaccinera dig. En absolut majoritet av de patienter som har covid-19 och behöver sjukhusvård har inte tagit båda doserna vaccin, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Vårdläget 29 oktober

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 80 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

5 i intensivvård

53 på akutsjukhus

22 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 28 oktober har 18 182 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 28 oktober har 279 813 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 471 fler än i förra fredagens rapport.

Smittspridningen ökar något. Det är fortsatt från en låg nivå men det är oroväckande om det fortsätter öka flera veckor i rad, säger Johan Bratt.
Från och med måndag gäller nya rekommendationer för provtagning vid misstänkt covid-19. Aktuell information kommer att finnas på 1177.se, säger Johan Bratt.
På grund av tekniska omständigheter har SmiNet varit stängt över helger från vecka 21 till och med vecka 41. De fall som diagnosticerats positivt lördag och söndag har då anmälts på måndagar.

Från och med vecka 42 har SmiNet nu öppet även på helger. Detta gav som resultat att i den data som presenteras för vecka 42 så ingår måndag till söndag vecka 42 - men även lördagen och söndagens data för vecka 41. Vecka 42 har data för 9 dagar istället för sju dagar.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 487 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 16 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan igår har alla födda 1956 och tidigare kunnat boka sig för att få en tredje dos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO.

Vaccinationsläget 29 oktober

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts föregående vecka. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 614 243 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 467 161

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  38 586

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 119 990

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,7 procent 
Andel dos 2: 74,2 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 75,4 procent 
Andel dos 2: 69,3 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 81,5 procent 
Andel dos 2: 76,8 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,5 procent 
Dos 2: 90,0 procent
Dos 3: 59,8 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,3 procent
Dos 2: 90,6 procent
Dos 3: 25,8 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,4 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,1 procent
Dos 2: 85,8 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,9 procent
Dos 2: 83,4 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,7 procent
Dos 2: 87,2 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 84,7 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,7 procent
Dos 2: 84,0 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,4 procent
Dos 2: 82,2 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,2 procent
Dos 2: 78,8 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,3 procent
Dos 2: 73,2 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 73,8 procent
Dos 2: 68,1 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 68,7 procent
Dos 2: 63,5 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 63,8 procent
Dos 2: 55,9 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 64,8 procent
Dos 2: 45,0 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 25,8 procent
Dos 2: 2,3 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.