Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Både smittspridning och antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård ligger kvar på en platå. Det förekommer fortfarande smittspridning främst bland de som saknar fullt vaccinationsskydd, säger chefläkare Johan Bratt.

- Vi har nu gett över 3 miljoner vaccinationsdoser och vi har ett gott samarbete med länsstyrelsen, kommuner och stadsdelsförvaltningar för att stärka upp vaccinationerna i de områden som har lägre vaccinationstäckning, säger Johan Bratt.

- Med start nästa vecka kommer barn i åldrarna 12-15 år successivt att erbjudas vaccination i skolorna, efter vårdnadshavares samtycke. Vi startar i områden med lägre vaccinationstäckning. Skolan har en viktig roll för att kunna erbjuda vaccination till barnen på ett jämlikt och tillgängligt sätt, säger Johan Bratt.

Vårdläget 8 oktober

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 85 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 9 i intensivvård
  • 61 på akutsjukhus
  • 15 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 7 oktober har 18 015 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 7 oktober har 275 975 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 300 fler än i förra fredagens rapport.

– Smittspridningen är likvärdig med föregående vecka, och fortfarande är det fler än 1 000 personer i veckan som konstateras smittade med covid-19. Med tanke på att restriktionerna nu är borttagna är det viktigare än någonsin att så många som möjligt vaccinerar sig för att skydda sig själva, sin familj och sina vänner, säger Johan Bratt.

–Den som inte är fullvaccinerad ska hålla avstånd och undvika trängsel och särskilt viktigt är det att undvika närkontakt med personer i riskgrupper och personer som är över 70 år, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 433 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 13 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Region Stockholm påbörjade vaccination av 12–15-åringar i måndags. De första vaccineras nu vid vaccinationsmottagningar, men den flesta 12–15-åringar kommer att vaccineras i skolorna med start under nästa vecka. Nu påbörjas också vaccination med en tredje dos till de boende på SÄBO, därefter följer vaccination för de som är födda 1941 eller tidigare samt de som har hemtjänst och hemsjukvård.

Vaccinationsläget 8 oktober

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts denna vecka. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 578 358
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 426 809
  • Antal registrerade vaccinationer dos 3: 5 167
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 010 334

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,1 procent 
Andel dos 2: 72,5 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 73,8 procent 
Andel dos 2: 67,5 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 80,2 procent 
Andel dos 2: 74,9 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,0 procent 
Dos 2: 89,0 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,2 procent
Dos 2: 89,9 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,8 procent
Dos 2: 89,1 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,9 procent
Dos 2: 85,4 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 82,7 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,5 procent
Dos 2: 86,7 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,6 procent
Dos 2: 84,1 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,4 procent
Dos 2: 83,3 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,0 procent
Dos 2: 81,3 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,7 procent
Dos 2: 77,6 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 77,6 procent
Dos 2: 71,5 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 72,9 procent
Dos 2: 65,9 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 67,7 procent
Dos 2: 60,6 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 62,5 procent
Dos 2: 52,5 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 62,6 procent
Dos 2: 36,3, procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 9,3 procent
Dos 2: 1,7 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering