Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Affischen finns på åtta språk: svenska, engelska, somaliska, tigrinja, ryska, polska, arabiska och persiska. Varje affisch innehåller två språk.

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.