Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjuds en påfyllnadsdos åtta veckor efter den andra dosen vaccin mot covid-19. Karolinska universitetssjukhuset har i uppdrag att identifiera, kalla och vaccinera denna målgrupp.

Den 15 oktober skickade Karolinska universitetssjukhuset via appen Alltid öppet ut ett sms med erbjudande om påfyllnadsdos. Dessvärre skickades erbjudandet även ut till personer som inte ingår i målgruppen, och som inte erbjuds den tredje dosen nu. Ett nytt sms kommer att skickas ut för att informera om det felaktiga utskicket. De som omfattas av erbjudandet om en tredje dos kommer att få ett nytt erbjudande inom de närmaste veckorna. De invånare som inte har en behandlande mottagning inom akutsjukvården eller inte tillhör målgruppen kan alltså bortse från erbjudandet. 

Det är endast Karolinska universitetssjukhuset som ska vaccinera målgruppen med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccinatörer och vårdcentraler ska fortsatt erbjuda påfyllnadsdos till invånare födda 1941 eller tidigare, personer med hemtjänst eller hemsjukvård sex månader efter den andra.