Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Runtom på flera skolor i Stockholms län kunde covid fall konstateras tidigt med hjälp av gurgeltester. Drygt fem procent av de analyserade testerna visade sig vara positiva utan att eleverna uppvisat symtom.
- Nu kan vi erbjuda ett säkert test som är enkelt och mindre obehagligt för barnen och ett test som är ett bra verktyg för att snabbt identifiera smitta i skolmiljö. När skolan får kännedom att en smittad person varit i skolan så kan de beställa hem testkit till de elever och personal som befunnit sig nära den covid-sjuka, för att se om någon annan blivit smittad. På så vis kan vi snabbt få kontroll på lokala utbrott och förhindra att det får stora konsekvenser som skolstängning och hemundervisning, säger Elda Sparrelid, chefläkare i region Stockholm.

Gurgeltesterna erbjuds den elev eller skolpersonal som inte har symtom men som varit i närheten av någon som bekräftats smittad av covid-19 i klassen eller arbetslaget. Den förenklade provtagningsmetoden innebär att provtagaren gurglar en koksaltlösning i några sekunder, spottar ut och sedan skickas provröret med vätskan till analys. Testmetoden medför inte lika mycket obehag som provtagning i näsa och svalg.

För mer information läs mer på 1177