Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har beslutat att läkarorganisationerna för SÄBO kan vaccinera även medarbetare och närstående som kommer på besök. De kan ge dos 1 eller dos 2. Samtliga SÄBO i länet har fått erbjudandet. 

Vaccinationen organiseras tillsammans med aktuell läkarorganisation

Vaccinationen för medarbetare och närstående på plats på SÄBO organiseras på samma sätt som för de boende. Vaccinationen ordineras av läkare som ansvarar för läkarinsatserna på aktuellt SÄBO och utförs av läkarorganisationens vårdpersonal eller sjuksköterska i kommunfinansierad regi. Alla vaccinationer ska registreras i Vaccinera.
Medarbetare och närstående som tar sin dos 1 på plats på SÄBO hänvisas att ta sin dos 2 på någon av vaccinationsmottagningarna i länet. 

Lokalt anpassat erbjudande

Varje boende erbjuder vaccination för medarbetare och närstående på de sätt som passar den egna verksamheten.

Region Stockholm arbetar på många sätt för att öka vaccinationstäckningen. Det här erbjudandet är en av många insatser för att fler ska välja att vaccinera sig; för att skydda sig själv, de äldre och andra riskgrupper och för att minska smittspridningen.