Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu postar Region Stockholm ett bokningsbrev med mer information om de olika alternativen för att ta sin tredje dos. Alla födda 1941 eller tidigare som är folkbokförda i Stockholms län kommer att få brev under vecka 43 och inledningen av vecka 44. Information har redan gått ut till dem som har hemtjänst men är under 80 år, i samarbete med länets kommuner. Personer med hemsjukvård blir kontaktade av sin vårdcentral.

Det finns flera sätt att hitta en tid för sin tredje dos, för den som omfattas av erbjudandet. Dosen kan tas minst 6 månader efter den andra dosen, för de allra flesta i denna åldersgrupp.

  • Telefonbokningen är öppen och kan ge service på tio språk. Svenskspråkig bokning kan nås på tel 08-428 429 30.
  • Den som har appen Alltid öppet får ett påminnelse-SMS när det har gått 6 månader efter andra dosen. I appen kan man boka en tid på en vaccinationsmottagning.
  • Vaccinationsmottagningar tar emot personer födda 1941 eller tidigare, antingen genom en bokad tid eller på mottagningens drop-in-tid.
  • Den äldre kan också gå till någon av de tolv vaccinationsbussarna som roterar på flera platser i länet. Där sker enbart drop-in-vaccination. Tider och platser finns på 1177.se.
  • Det är också möjligt att vaccineras på sin vårdcentral. De återupptar sina vaccinationer av denna grupp successivt från och med denna vecka.

All information om telefonbokning, vaccinationsmottagningar och vaccinationsbussar finns på 1177.se.

Fakta om målgruppen som erbjuds en tredje dos nu

  • Brevet skickas till ca 100 000 invånare i gruppen som är född 1941 eller tidigare.
  • Personer som har hemtjänst men är under 80 år eller har hemsjukvård är också inkluderade i gruppen som erbjuds en tredje dos nu. De har redan fått erbjudandet och vaccinationen har inletts.
  • Drygt 26 000 personer har redan fått sin tredje dos i gruppen 80 år eller äldre (eller tillhör den riskgrupp som erbjudits tredje dosen). Bokningen öppnade 4 oktober.
  • Personer som bor på SÄBO är också inkluderade i erbjudandet om en tredje dos. Vaccinationen pågår redan där. De boende behöver inte själv boka en tid utan blir vaccinerade av boendets läkarorganisation, när det är dags. 
  • Den tredje dosen vaccin mot covid-19 kommer att förstärka och förlänga skyddet som kroppen skapade efter den första och andra dosen. Vaccinen som ges är från Pfizer/BioNTech eller Moderna.