Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Orsaken är att Folkhälsomyndigheten har fått signaler om ökad risk för biverkningar, inflammation i hjärtmuskel eller hjärtsäck främst hos ungdomar och unga vuxna och främst hos pojkar och män. Risken att drabbas är dock väldigt liten.  Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället men främst inom de två första veckorna.

Detta innebär att den som är född 1991 och senare och som ska påbörja sin vaccination ska erbjudas Pfizers vaccin. Om man är född 1991 och senare samt har tagit den första dosen med Moderna ska avvakta att ta sin andra dos covid-19-vaccin i nuläget.

Övriga grupper som ska vaccineras påverkas inte av den nya rekommendationen.

Läs mer: