Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Planerat driftavbrott

Den 27 november tas första steget för att skapa det sammanhållna systemet för de nationella recept- och läkemedelstjänsterna genom att tjänsterna receptregistret och läkemedelsförteckningen ersätts av det nya registret Nationella läkemedelslistan, NLL. För att kunna göra det genomförs ett planerat driftavbrott som startar på kvällen lördag 27 november som pågår fram till söndag morgon 28 november. Under den perioden är möjligheten att förskriva och se recept samt hämta ut läkemedel mycket begränsad.

Reservrutiner

För användare av TakeCare pågår framtagning av reservrutiner och de kommer finnas på webbplatsen för Samverkan TakeCare Region Stockholm och Region Gotland. I TakeCare kommer möjligheten att förskriva finnas kvar även under avbrottet. Förskrivningarna lagras i en temporär teknisk lösning och förs över till NLL när arbetet är klart.

Capio S:t Görans sjukhus ansvarar för att ta fram reservrutiner för journalsystemet Cosmic.

Arbete pågår med att ta fram reservrutiner för Pascal (dosförpackade läkemedel).

Mer information

Införandet av NLL leds av E-hälsomyndigheten och arbete pågår med att sammanställa mer information om vad som kommer att hända runt det planerade driftavbrottet.