Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Skolan har en viktig roll för att kunna erbjuda vaccination till barnen på ett jämlikt och tillgängligt sätt i lokaler som barnen känner sig hemma i, säger, Magnus Thyberg, vaccinsamordnare Region Stockholm.

De första skolorna som börjar erbjuda vaccinering ligger i Järvaområdet och i ytterligare några andra områden med lägre vaccinationsgrad i Stockholms stad.  

Fakta:

Tidpunkt för genomförande kommer att variera för regionens skolor. De första skolorna börjar erbjuda vaccinering från och med nästa vecka.

Det är totalt 647 skolor med totalt 115.000 barn.

Totalt har 7132 barn i åldrarna 12-15 år vaccinerats vid en vaccinationsmottagning sedan måndag 4 oktober.