Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I uppdraget som förlossningssamordnare ingår att förutsättningslöst se över möjliga lösningar på kort sikt för att säkerställa regionens förlossningskapacitet med fortsatt hög kvalitet inom förlossningsvården.

- Det är tydligt att det krävs insatser för att se till att vårdpersonalen inom förlossningsvården får en bra arbetsmiljö och återfår sin arbetsglädje. Jag vill att den kompetenta personal vi har väljer att stanna kvar inom förlossningsvården och att de ska känna att de vill rekommendera nyfärdiga kollegor att arbeta på något av våra sjukhus säger Nicole Silverstolpe förlossningssamordnare i Region Stockholm.

För att hitta de mer kortsiktiga lösningarna ska förlossningssamordnaren se över en rad frågor. Bland dessa finns:

  • Hur kan teamet runt den blivande mamman arbeta för att fokusera på de arbetsuppgifter som kräver just deras kompetens?
  • Kan organisationen förändras inom en klinik för att skapa mindre enheter och överskådlig arbetsplanering?
  • Kan schemaläggningen förändras för att skapa hållbart arbetsliv över tid?
  • Hur skapar vi rotationstjänstgöring så att fler kan bidra i vården på våra förlossningskliniker

- Detta är bara några av de möjligheter som vi kommer att se över för att återfå förtroendet hos de medarbetare som nyligen sagt upp sig eller som överväger att säga upp sig, säger Nicole Silverstolpe,

- Och vi vill fortsätta alla de arbeten som pågår för att förbättra den medicinska kvaliteten, säger Nicole Silverstolpe.

I uppdraget ingår att fortsätta leda den långsiktiga grupp som består av representanter från de fackliga organisationerna, länets förlossningskliniker och representanter från Region Stockholm. Det arbetet omfattar även ledningarna för respektive sjukhus och är inlett sedan tidigare för att säkerställa hållbar bemanning och hög kvalitet i förlossningsvården.