Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla vaccinationer ska registreras i journalsystemet Vaccinera. Från och med den 5 oktober ska personer som inte har svenskt personnummer men som har ett samordningsnummer registreras på samordningsnumret. Detta är nödvändigt för att personen ska kunna få ett Covidbevis. När det inte är möjligt att använda samordningsnummer kan reservnummer eller identitet okänd användas för journalföringen, men då kan personen inte få ett Covidbevis.

Vaccinatörer kan behöva justera journalförda registreringar som gjorts innan 5 oktober till samordningsnummer. Den regionala invånarsupporten för Covidbevis kommer att ta kontakt med de vaccinatörer som behöver vara behjälpliga i att justera tidigare journalföringar.  Det är därför viktigt att alla verksamheter anger ett telefonnummer i EK. Om en person som vaccineras för dos 2 efter 5 oktober, har dos 1 registrerat på reservnummer behöver registreringen av dis 1 göras om. Instruktioner om hur registreringen justeras finns på Vaccineras startsida.

Vid behov av support för Vaccinera, kontakta serviceförvaltningen IT. Kontaktuppgifter finns på https://Tellus.sll.se.