Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en halv dos av Modernas vaccin Spikevax till dem som vaccineras med påfyllnadsdos, det vill säga personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård eller hemtjänst beslutad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre. Halvdos motsvarar 0,25 ml.

Anpassningen av journalsystemet Vaccinera är nu klar så att det går att ordinera och registrera halvdos av Modernas vaccin Spikevax där.

Observera att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska få heldos av Modernas vaccin från och med åtta veckor efter andra dosen.

Vaccinet från Pfizer/BioNTech, Comirnaty, ges i hel dos även när det ges som påfyllnad.