Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under 2017 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utveckla den sammanhållna vården för äldre. Som en del i arbetet upphandlades sammanhållen seniorvård på Sollentuna sjukhus 2019. Nu kommer även geriatriken vid Dalens och Handens sjukhus att erbjuda en mer sammanhållen vård. Beräknad start är hösten 2022.

En av målbilderna i framtidens hälso- och sjukvård är att patientens vårdbehov ska kunna tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Upphandlingen vid Dalens och Handens sjukhus innebär en utökad geriatrisk öppenvård där förstärkt utskrivning ingår. Det ska förbättra vården för patienterna och minska deras behov av slutenvård och besök på akutmottagning. Utökningen ska bidra till att skapa en trygg och säker vård för de äldre.

En central del i arbetssättet runt den geriatriska patienten är att skapa nätverk i närområdet och därför blir en god samverkan med kommunerna och primärvården en förutsättning.