Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inga interna system eller verksamhetskritiska system berörs och webbplatsernas befintliga sll.se-adresser kommer fortsätta fungera 12 månader för att minimera påverkan för invånare och användare av webbplatserna.

Samtliga e-postadresser har redan bytts från @sll.se till @regionstockholm.se och de gamla @sll.se-adresserna fungerar för inkommande mejl under 24 månader.

Efter genomfört byte av domännamn för webbplatserna startar ett redaktionellt arbete där till exempel länkar, e-post-adresser, formulär, kallelser och eventuella pdf:er successivt behöver uppdateras.