Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Insatsen avser tekniska förändringar i det egna patientadministrativa systemet (exempelvis journaler och bokningssystem) och rapportering till gemensamt vårdregister (GVR), bland annat för att kunna följa medicinskt måldatum och väntetider till återbesök.

Region Stockholm kommer som en första åtgärd att inom kort erbjuda vårdgivare, via ett nytt projekt, att frivilligt delta i anpassningar av den egna verksamheten. I ett steg två kommer regionen parallellt med detta frivilliga projekt att inleda avtalsanpassning i samtliga berörda avtal så att förändringarna tas in inom befintliga och kommande avtal.