Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På 1177.se presenteras hela vårdutbudet i Region Stockholm. För att underlätta både för invånare och för dig som vårdgivare är det viktigt att informationen där är korrekt. Invånare behöver tillräcklig information för att kunna hitta vårdgivare, kontakta dem och hitta till mottagningen. Annars riskerar du som vårdgivare få många frågor och kanske till och med bli bortvald.

Det är också viktigt att vårdgivares information är konsekvent. Uppgifterna på 1177.se ska överensstämma med det som står på vårdgivarens egen webbplats, det som sägs i mottagningens telefonmeddelande, information i eventuell kallelse och det som står på dörrskylten och på material i väntrum. Inför influensavaccinationsperioden uppmanas du som vaccinatör att se över er information så att den är korrekt och samstämmig i alla kanaler.

Information på 1177.se

På 1177.se har alla vaccinatörer inom vårdvalet ett så kallat kontaktkort.

Du som vaccinatör behöver kontrollera så att informationen på ert kontaktkort stämmer inför starten av vaccinationsperioden. Framgår det tydligt när man kan vaccinera sig hos er, var man hittar mottagningen och hur man gör för att boka tid?

Information som visas automatiskt

Alla vaccinatörer inom vårdvalet får automatiskt en generell text om influensavaccination när vaccinationsperioden startar den 9 november.

Information som är viktigast att se över

Informationen på kontaktkortet hämtas från den Elektroniska katalogen (EK). Svaren på när, var och hur beskrivs i följande fält:

När – Se över att fältet Öppettider, eller Drop-in tider är ifyllt och rätt.

Var – Stämmer besöksadressen och kartnålens position? Ändra vid behov.

Hur – Framgår det hur tid bokas eller om det är drop in? Lämpligt fält att skriva om detta är i fältet ”Information till patient”. Om bokning sker via mottagningens egna system/app behöver även adressen till mottagningens webbplats fyllas i (där det framgår vilket system/app som används).

Exempel: ”Bokning av vaccinationstid till vår mottagning sker via vår app. Läs mer på vår webbplats.”

Att ändra information i EK

Ändringar sker i EK. De mottagningar som saknar en egen EK-administratör beställer ändringar via beställningsformuläret nedan.

Beställningsformulär EK 

Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Reservlösning för information om öppettider

Öppettider ska i första hand anges i EK enligt ovan, men för mottagningar som saknar en EK-administratör kan det i vissa fall vara en temporär reservlösning att lägga in information om öppettider via Vaccinera. Informationen måste godkännas av avtalshandläggare för Vårdval vaccination innan den kan visas i Aktuellt-rutan på kontaktkortet. Innehållet får automatiskt rubriken ”Öppettider för vaccination” och det går inte att lägga in klickbara länkar.

I de fall mottagningen bedömer att det är det enda sättet att få ut information om öppettider kan information läggs in i Vaccinera under fliken Administration, alternativet ”Administrera Öppettider”. Var noga med att kontrollera att informationen är entydig i alla fält på ert kontaktkort. Om din mottagning använde funktionen föregående vaccinationsperiod är det mycket viktigt att informationen raderas, annars kommer felaktig information finnas på ert kontaktkort.

Ta för vana att kontrollera ert kontaktkort när ni gjort ändringar i EK eller Vaccinera. Är informationen tydlig och konsekvent? Tänk att personer utan någon kunskap om mottagningen ska kunna läsa sig till när, var och hur man kan vaccinera sig hos er.