Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Det är illavarslande att vi har så många patienter med covid-19 på våra sjukhus. Det får en rad negativa följder. För patienterna kan det i många fall handla om besvärlig behandling under lång tid, säger Johan Bratt, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm.

– Det drabbar inte bara patienter med covid-19.  Många tusen patienter väntar på vård som vi tvingats avvakta med på grund av pandemin. Med många patienter med covid-19 blir det svårare att snabbt genomföra den vård som skjutits upp, säger Johan Bratt.

– Det bästa sättet att undvika att smittas av covid-19 och hamna på sjukhus är att vaccinera sig. Min uppmaning till alla som ännu inte är vaccinerade är att boka vaccination så snart som möjligt, detta oavsett om du är helt ovaccinerad eller bara tagit den första dosen covidvaccin. Det finns tider för alla över 16 år, säger Johan Bratt. 

– Det är särskilt bråttom nu när regeringen väntas häva många restriktionen den 29 september. Till dess vill vi att trycket på sjukvården ska ha minskat, och det sker bara genom att fler vaccinerar sig, säger Johan Bratt.

Vårdläget 10 september

Generellt är vården ansträngd, både på grund av covid-19, men även för att medarbetare är hemma med någon av övriga infektionssjukdomar som florerar i regionen just nu.

– Om du har klassiska förkylningssymptom bör du testa dig för covid-19. Stanna också alltid stanna hemma vid minsta symtom, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 9 september har 270 231 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 970 fler än i tisdagens rapport.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 120 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

17 i intensivvård

83 på akutsjukhus

20 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 10 september har 17 691 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Vaccinationsstatus vårdade

Sedan vecka 24 har totalt 377 patienter skrivits ut efter att ha varit inlagda med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Endast omkring tio procent av dem var fullvaccinerad. 75 procent var helt ovaccinerade och 15 procent hade endast fått en dos vaccin. Medelåldern på de inlagda under perioden var 51 år.

Det visar klart och tydligt hur viktigt det är att vaccinera sig för att undvika svår sjukdom och att det gäller oavsett ålder, medelåldern på patienter med covid-19 på sjukhusen är nu klart lägre än innan vaccinationen inleddes i vintras, säger Johan Bratt.  

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 376 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är en mer än i tisdagens rapport. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationsläget 10 september

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 531 388

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 309 074

Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 840 462

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 76,6 procent 
Andel dos 2: 67,8 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 81,9 procent 
Andel dos 2: 70,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,9 procent 
Dos 2: 88,6 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,0 procent
Dos 2: 89,4 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,6 procent
Dos 2: 88,5 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,7 procent
Dos 2: 84,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,1 procent
Dos 2: 81,3 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,2 procent
Dos 2: 85,8 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,0 procent
Dos 2: 82,7 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 81,8 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 84,1 procent
Dos 2: 79,3 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 81,6 procent
Dos 2: 75,0 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 76,1 procent
Dos 2: 67,9 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 70,9 procent
Dos 2: 61,0 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 65,1 procent
Dos 2: 52,8 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 59,5 procent
Dos 2: 40,3 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 55,4 procent
Dos 2: 1,0  procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Hur vi rapporterar

  • Region Stockholm rapporterar covid-19 läget på tisdagar och fredagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i rapporteringen av antalet avlidna.
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.