Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Om vi får ned smittspridningen minskar antalet svårt sjuka och avlidna. Den bästa vägen dit är att så många som möjligt vaccinerar sig så snabbt som möjligt, säger Johan Bratt. 

- Pandemin är inte över, det gäller särskilt dem som ännu inte vaccinerat sig. De har många gånger högre risk att bli svårt sjuka och i förlängningen avlida än personer som fått båda doserna vaccin mot covid-19, säger Johan Bratt. Idag rapporterat vi in 27 personer som avlidit, men på grund av efterrapportering omfattar detta tiden från mitten av augusti.

- Ju fler som är vaccinerade desto lägre risk för sjukdom för alla, säger Johan Bratt. Den som inte är vaccinerad och blir smittad riskerar att smitta andra.

Vi har förstått av vissa avstår vaccination för att de anser sig skyddade för att de redan haft covidinfektion. Till dem vill jag säga, att vi inte vet säkert hur långt och starkt skydd man får efter genomgången infektion, därför bör även de ta vaccinet, säger Johan Bratt.
 

Vårdläget 17 september

Vården är fortsatt ansträngd på regionens stora sjukhus. Det beror dels på ett stort antal patienter med covid-19 men, även på att många olika luftvägsinfektioner florerar i länet.  Det gör att många medarbetare är hemma på grund av dessa infektioner.

– De gör helt rätt som följer rekommendationerna och stanna hemma vid minsta symtom. Det är även viktigt att testa sig för covid-19 vid symtom, det är omöjligt att själv avgöra om en infektion är covid-19 eller ”bara” en vanlig förkylning, säger Johan Bratt.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 108 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

16 i intensivvård

79 på akutsjukhus

13 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 17 september har 17 802 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 16 september har 272 066 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 835 fler än i förra fredagens rapport


Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 403 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 27 fler än i förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen, därför omfattar rapporten i dag avlidna sedan mitten av augusti.

Vaccination mot covid-19

Region Stockholm inleder nu vaccination av 12-15 åringar. Redan på måndag den 20 september kan barnen och deras vårdnadshavare boka vaccination.

De flesta kommer sannolikt att vaccineras på skolorna där Länsstyrelsen kommer att samordna arbetet med Region Stockholm, länets kommuner och skolorna om formerna för vaccinationerna, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

- Alla praktiska detaljer om hur vaccinationerna vid våra vaccinationsmottagningar kommer gå till slutförs just nu och kommer att kommuniceras i samband med att bokningen öppnas på måndag.
Vaccinet är godkänt även för denna åldersgrupp och har redan använts i flera länder i Europa, säger Magnus Thyberg.

Vaccinationsläget 17 september

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 544 980

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 346 241

Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 891 458

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 77,2 procent 
Andel dos 2: 69,6 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,7 procent 
Andel dos 2: 72,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,9 procent 
Dos 2: 88,7 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,1 procent
Dos 2: 89,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,7 procent
Dos 2: 88,7 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,8 procent
Dos 2: 84,8 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,3 procent
Dos 2: 81,8 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,3 procent
Dos 2: 86,1 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,2 procent
Dos 2: 83,1 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 85,9 procent
Dos 2: 82,3 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 84,4 procent
Dos 2: 80,0 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,0 procent
Dos 2: 75,9 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 76,6 procent
Dos 2: 69,1 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 71,7 procent
Dos 2: 62,6 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 66,1 procent
Dos 2: 55,8 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 60,8 procent
Dos 2: 45,2 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 58,0 procent
Dos 2:  5,9  procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.