Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Det är bra att antalet inlagda på sjukhus med covid-19 minskar och vi hoppas att trenden fortsätter. Vi behöver resurser i den ordinarie vården, både för att hjälpa de som nu kommer till akutsjukhusen och att komma ikapp den vård som skjutits upp på grund av pandemin, säger Johan Bratt, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Stockholm.

Regionens 11 närakuter har öppet som vanligt. Dit är det ofta närmare att ta sig än till de stora akutsjukhusen och väntetiden kan vara kortare. De har öppet alla dagar klockan 8–22. Närakuterna hjälper vuxna och barn med bland annat misstänkta frakturer och hjärnskakningar, sårskador och akuta allergiska problem.

- Kontakta 1177, de hjälper dig till den del av vården som är bäst lämpad just för dina symptom, säger Johan Bratt.

Vårdläget 24 september

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 88 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 17 i intensivvård
  • 63 på akutsjukhus
  • 8 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 17 september har 17 891 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 23 september har 273 337 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 271 fler än i förra fredagens rapport.

- Smittspridningen minskar, men fortfarande är det fler än 1 000 personer i veckan som konstateras smittade med covid-19. Med tanke på att restriktionerna tas bort den 29 september vill vi att än färre ska vara smittade, säger Maria Rotzén-Östlund, smittskyddsläkare vid Region Stockholm.

- Nu gäller att du som ännu inte vaccinerat dig, verkligen gör det. Annars kan man faktiskt inte räkna med att leva som vanligt ens efter den 29:e september.

- De allmänna råden om att undvika trängsel och hålla avstånd gäller fortsatt för den som inte vaccinerat sig även efter det att restriktionerna lyfts. Den som inte är vaccinerad ska även undvika närkontakt både med personer i riskgrupper och personer över 70 år.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 412 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 9 fler än i förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Region Stockholm inleder nu vaccination av 12-15-åringar. Den 4 oktober kan de första barnen vaccineras.

- Under den första veckan bokade fler än 7 000 unga vaccination. Men vi tror att de flesta sannolikt kommer att vaccineras i skolan, och då behöver man inte ens boka tid, säger vaccinationssamordnare Magnus Thyberg.

Vaccinationen av den vuxna befolkningen fortsätter, i åldersgrupperna över 50 år är vaccinationsgraden mellan 80 och drygt 90 procent.

- Det är bra. Men vi behöver fortsatt arbeta ännu hårdare för att öka andelen vaccinerade i de yngre åldersgrupperna och i de områden där andelen är lägre. Det gäller både dem som ännu inte alls vaccinerat sig och de som fått sin första dos vaccin, men som av någon anledning dröjt med den andra.

Vaccinationsläget 24 september

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 555 756

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 377 774

Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 934 473

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 77,7 procent 
Andel dos 2: 70,8 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 83,2 procent 
Andel dos 2: 73,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,0 procent 
Dos 2: 88,8 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,1 procent
Dos 2: 89,6 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,7 procent
Dos 2: 88,8 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,8 procent
Dos 2: 85,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,5 procent
Dos 2: 82,2 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,4 procent
Dos 2: 86,3procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 86,4 procent
Dos 2: 83,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,1 procent
Dos 2: 82,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 84,7 procent
Dos 2: 80,4 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 82,4 procent
Dos 2: 76,5 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 77,0 procent
Dos 2: 70,0 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 72,3 procent
Dos 2: 63,9 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 66,9 procent
Dos 2: 57,8 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 61,9 procent
Dos 2: 48,4 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 60,1 procent
Dos 2: 17,8, procent


Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.