Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Antalet patienter med covid-19 som är så svårt sjuka att de behöver sjukhusvård är fortsatt högt.  Vi vet att majoriteten av dem är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

- Därför är den viktigaste åtgärden att så många som möjligt vaccinerar sig så snart som möjligt.  Det är både av omsorg för den enskildes hälsa och för att minska belastningen på vården och för att vi ska kunna ge vård som skjutits upp på grund av pandemin. Du som fått din första dos vaccin mot covid-19 för minst fyra veckor sedan, ta din andra och gör det så snabbt som möjligt. Det ger dig ett starkt skydd mot sjukdom. Och du som ännu inte tagit din första spruta, gör det nu, det finns tider. En spruta ger bättre skydd än ingen, och den är en förutsättning för den andra, som ger bra skydd, säger Johan Bratt.

Sedan Region Stockholm öppnade för att även 16-17 åringar kan vaccinera sig mot covid-19 har mer än hälften av dem fått sin första dos vaccin. I åldersgruppen 18-29 är nu var tredje person fullvaccinerad.

- Vaccinationen går framåt på ett bra sätt, men fortfarande är det alltför många som inte vaccinerat sig, säger Johan Bratt.

Vårdläget 3 september

Nu när skolorna börjat och alltfler kommer tillbaka till arbetsplatserna sprids olika luftvägsinfektioner. De flesta är vanliga förkylningar, men i några fall är det covid-19.

- Det går inte att själv avgöra om en luftvägsinfektion är en vanlig förkylning eller covid-19. Därför ska man alltid stanna hemma vid minsta symtom och testa sig så snart som möjligt, säger chefläkare Johan Bratt.

Luftvägsinfektionerna drabbar vården dubbelt. Dels för att fler behöver vård, dels för att vårdens medarbetare blir sjuka och måste stanna hemma från jobbet.

- Pressen på sjukhusen ökar. Därför är det mycket viktigt att den som är sjuk eller skadat sig kontaktar 1177 Vårdguiden för att få vägledning om var och vilken vård som kan behövas, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 2 september har 268 112 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 2 152 fler än rapporten förra fredagen.

- Vi har fortfarande samhällssmitta av covid-19, med alltför många fall. Sedan ett par veckor befinner vi oss på en platå där den varken ökar eller minskar i högre grad. Men det räcker inte, smittan måste gå ned ordentligt, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

- Det kan vi bara klara om alla som har minsta symtom stannar hemma och testar sig så snart som möjlig och självklart att alla vaccinerar sig med båda doserna vaccin.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 98 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

16 i intensivvård

65 på akutsjukhus

17 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 3 september har 17 615 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 373 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 615 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal som i tisdagens rapport.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationsläget 3 september

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 516 614

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 263 553 

Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 780 167  

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 75,9 procent 
Andel dos 2: 65,5 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 81,1 procent 
Andel dos 2: 67,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,9 procent 
Dos 2: 88,5 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,0 procent
Dos 2: 89,3 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,5 procent
Dos 2: 88,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,5 procent
Dos 2: 84,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 84,9 procent
Dos 2: 80,7 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,1 procent
Dos 2: 85,5 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 85,7 procent
Dos 2: 82,2 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 85,3 procent
Dos 2: 81,3 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 83,8 procent
Dos 2: 78,7 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 81,2 procent
Dos 2: 74,0 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 75,4 procent
Dos 2: 66,5 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 70,1 procent
Dos 2: 58,9 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 64,0 procent
Dos 2: 48,8 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 58,0 procent
Dos 2: 33,4 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 52,4 procent
Dos 2: 0,4 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Hur vi rapporterar

  • Region Stockholm rapporterar covid-19 läget på tisdagar och fredagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i rapporteringen av antalet avlidna.
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.