Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Välkommen till en digital inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan stödja äldre patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Tid och plats

30 september klockan 09:00-15:00 via Teams. Anmäl dig senast den 22 september.

Program

 • Fallprevention
 • Vad händer med levnadsvanorna inom kunskapsstyrningen?
 • Alkohol och äldre: hälsofara eller guldkant?
 • Ensamheten och det hälsosamma åldrandet
 • Kost för äldre – hur påverkas behoven när vi åldras?
 • Lönar det sig att sluta använda tobak fast man är äldre?
 • Fysisk aktivitet för äldre

Föreläsare

 • Ing-Mari Dohrn, leg. fysioterapeut, med.dr, Karolinska institutet.
 • Karin Högstedt, leg. fysioterapeut, master, Nestor FoU-center.
 • Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, APC.
 • Pernilla Alencar-Siljehag, distriktssköterska, APC.
 • Sven Andreasson, professor Beroendecentrum. 
 • Åsa von Berens dietist, med.dr, Äldrecentrum.
 • Åsa Thurfjell, spec. i allmänmedicin, Spesak Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm.