Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinationerna mot covid-19 sker i fortsatt högt tempo, för att dämpa den smittspridning av deltavarianten av coronaviruset som finns i Stockholms län. Analyser visar att 92 procent av alla som smittas av covid-19 samt de som ligger på sjukhus och vårdas för covid-19 är ovaccinerade eller inte fullständigt vaccinerade. 

- De som varit mycket angelägna om att vaccinera sig har nu fått båda sina doser vaccin. Nu ska vi underlätta för de som inte hunnit, kommit sig för eller som varit tveksamma att på ett enkelt sätt komma förbi en vaccinationsmottagning och få sin vaccination. Vi bedömer att risken för trängsel vid drop-in vaccination är avsevärt mindre nu än tidigare och skulle många komma samtidigt har vaccinationsmottagningarna erfarenhet att vaccinera många personer på ett smittsäkert sätt, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

- Vi har haft mobila enheter i områden med lägre vaccinationstäckning och vid gymnasieskolor som erbjudit vaccination utan bokning. Erfarenheterna är så goda att vi nu är redo för att utöka möjligheten till obokade vaccinationer även vid vissa vaccinationsmottagningar, fortsätter Magnus Thyberg.

För att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för de personer som vill vaccinera sig där det idag är lägre vaccinationstäckning kommer regionen utöver att införa drop-in tider utöka antalet vaccinationsbussar till totalt sju tycken, erbjuda vaccinationsmöjlighet till studerande vid högskolor och universitet i regionen.