Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationen avser personer fyllda 18 år och äldre med allvarlig medfödd eller förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling, till exempel vissa personer i cancerbehandling eller personer som genomgått transplantation. Bedömning av vilka patienter som berörs görs av behandlande läkare.

Specialistmottagningar vid länets akutsjukhus startar nu arbetet med att identifiera vilka patienter som ska erbjudas en extra dos. Läkare utanför akutsjukhusen ska kontakta Karolinska Universitetssjukhuset med uppgifter om patient som är aktuella för extra dos. Rutiner för remiss håller på att utarbetas.

Berörda patienter blir kontaktade med erbjudande om att boka tid för vaccination. Den extra dosen ges tidigast åtta veckor efter andra dosen. Vaccinationen sker på Karolinska universitetssjukhuset, Solna eller Huddinge.