Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm erbjuds just nu alla invånare födda 2006 eller tidigare vaccination, och från 4 oktober erbjuds även gruppen 12 år eller äldre vaccin mot covid-19.

Flera riktade insatser inleds denna vecka, för att rekommendera de vuxna personer som ännu inte tackat ja till vaccination möjlighet att vaccinera sig. En insats är att alla vårdgivare får möjlighet att direkt boka in en tid till någon ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad, i samband med ett vårdbesök i något annat ärende.

- Vi vill säkerställa att de som ännu inte tackat ja till erbjudandet om vaccination får hjälp att boka en tid för sin vaccination i samband med andra vårdinsatser. Nu när restriktioner hävs, kvarstår tydliga råd för ovaccinerade att hålla avstånd och särskilt vad gäller personer över 70 år och de som tillhör olika typer av riskgrupper. Därför tror vi att många funderar ett varv till och önskar kunna möta familj, släkt och vänner med minimerad risk för att smitta dem, och att de därför kommer fram till att de önskar vaccinera sig, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

Som ett pilotprojekt kommer också vissa vårdcentraler kontakta ovaccinerade patienter och erbjuda vaccination. Det är en metod som nu prövas, för att öka vaccinationstäckningen i områden med lägre vaccinationstäckning.

En annan insats är utökningen av de vaccinbussar som redan finns. Fem nya bussar tas successivt i bruk så snart det är möjligt.

Alla vårdgivare har nu möjlighet att boka vaccination till en patient via en särskild telefonlinje och har tillgång till ett vägledande informationsmaterial med stöd kring hur man kan boka in tid för vaccination. Det innebär att vårdgivare kan prata med sina patienter om vaccination i samband med vårdbesök och enkelt boka en vaccinationstid.

Det finns för närvarande 31 vaccinationsmottagningar och flera vaccinationsbussar där invånare kan vaccineras. Telefonbokningen är öppen och bokar tider på tio olika språk. I skolor sker vaccinationen i samarbete med kommun och skola. Man kan fortsatt också boka tid via appen Alltid öppet. Många vaccinationsmottagningar erbjuder drop-in-tider men även förbokade tider för den som väljer det. Mer information finns på 1177.se.