Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vård och omsorg utgör särskilt känsliga miljöer och vårdgivare bör fortsatt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Smittspårning, source control, anpassning av vårdens lokaler samt besöksrestriktioner är exempel på åtgärder som kvarstår tills vidare.

Läs mer om smittförebyggande vård här:

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19:

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Smittskydd Stockholms rekommendationer om covid-19:

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Aktuella riktlinjer för kommunal vård och omsorg:

20 september, 2021

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Riktlinjer för source control:

Personal rekommenderas att använda vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR. Gäller från 15 juli 2021.

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd vid besök inom öppenvård och tandvård.

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd inom slutenvård.