Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Jobbafrisk-NPF riktar sig till personer med till exempel ADHD eller autism, som söker information om arbete och studier. Andra målgrupper för hemsidan är vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare, lärare och personer som arbetar med personer med NPF inom elevhälsan eller inom sjukvården. Jobbafrisk-NPF har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin inom Region Stockholm.