Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ansökan öppnar 15 oktober och i samband med detta kommer information om ansökningsförfarandet publiceras på Vårdgivarguiden. Samtidigt som den nya ansökningsperioden kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen även att motta sena ansökningar för perioden Q1 2021 för de privata vårdgivare som missade det ansökningstillfället. Totala ersättningen för regionen är begränsad och därför kan inte HSF garantera privata vårdgivare att få ersättning för merkostnader för perioden.