Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Idag lanseras en ny systemversion av SmiNet klockan 8.00. Den stora förändringen är att klinisk smittskyddsanmälan nu sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i första hand. Det är en inloggningsmetod med hög säkerhet.

Det kommer också att finnas en möjlighet att logga in med så kallade gruppkonton som inte kräver SITHS. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att skriva ut och skicka in pappersanmälningar.

Paragrafanmälningar kommer nu att kunna göras elektroniskt om man loggar in med SITHS, men de kommer inte kunna göras med ett gruppkonto. Även för paragrafanmälningar gäller att de fortsättningsvis kommer kunna skickas in på papper. Till en början önskar Smittskydd Stockholm att paragrafanmälningar görs på papper med de gamla blanketterna som tidigare. Vi återkommer med besked om när de kan börja göras elektroniskt.

Logga in i nya SmiNet

Inledningsvis kommer SmiNet vara öppet vardagar klockan 8.00 - 16.30.

Numera är SmiNet öppet dygnet runt.

Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Via internet

Via Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via Sjunet ger en ökad säkerhet.

Du som har SITHS-kort

Du loggar in i SmiNet med ditt SITHS-kort och din pinkod. Du behöver då inget annat lösenord för att kunna skicka in anmälningar.

Du som inte har SITHS-kort

Vänd dig om möjligt till din lokala SITHS-organisation för att få ett SITHS-kort. Har du inte möjlighet att få ett SITHS-kort måste du/din vårdenhet skaffa ett så kallat gruppkonto enligt nedan. Ett gruppkonto är gemensamt för alla på din vårdenhet.

Om din vårdenhet haft inloggning i den tidigare versionen av SmiNet

För att få ett gruppkonto till den nya versionen av SmiNet måste du/din vårdenhet kontakta oss på Smittskydd Stockholm genom att mejla registrator@smittskyddstockholm.se.

I meddelandet, ange följande:

  • Vilket namn din vårdenhet har i SmiNet samt det tidigare gamla lösenordet (5 siffor eller 16 tecken)
  • Ditt namn och telefonnummer
  • Din vårdenhets internpostadress om sådan finns
  • Om internpostadress saknas, ange postadress

Med dessa uppgifter som utgångspunkt gör vi en säkerhetsbedömning innan vi lämnar ut det nya lösenordet. Gruppkonton kommer skickas ut med brev tidigast 6/9.

Har din vårdenhet aldrig haft en inloggning i SmiNet

Om du inte har ett SITHS-kort behövs ett gruppkonto för att elektroniskt skicka in kliniska smittskydds anmälningar till SmiNet.

Digitala vårdgivare

Även digitala vårdgivare loggar med fördel in med SITHS-kort. Om SITHS-kort saknas räcker det med att ansöka om ett gruppkonto för hela Sverige. Ansökan ska då skickas till den region där den digitala vårdgivaren har sin organisatoriska hemvist. När sedan klinisk smittskyddsanmälan görs väljer man till vilket smittskydd den ska sändas elektroniskt.

Kontakt