Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Pandemin finns fortfarande runtomkring oss bland både barn och vuxna. Med gurgeltester i skolorna kan vi, på ett enkelt sätt för barnen, snabbare testa och smittspåra och därmed begränsa smittspridningen i skolorna. Går pilotstudien bra kan den här testmetoden utökas till att omfatta alla kommunala och fristående skolor i hela regionen, säger Elda Sparrelid, chefsläkare i Region Stockholm.

Pilotstudien pågår i en vecka med start 5 oktober, i samarbete med Region Stockholm, Stockholms stad och Karolinska Universitetslaboratoriet.

Så här går det till:

Om en elev eller medarbetare på en kommunal skola i Stockholms stad bekräftas vara smittad av covid-19 beställer rektor (eller person som denne utser) provtagningskit från företaget Samtrans. De som varit nära den smittade i klass eller arbetslag får ett provkit, även om de inte har symtom. Testet görs hemma och tas med till skolan dagen därpå. Provet hämtas på skolan och svar finns inom ett dygn via 1177.se. Grundskoleelever gör testet tillsammans med vårdnadshavare. Vid positivt provsvar blir den smittade kontaktad av Region Stockholms smittspårningsteam för instruktioner om smittspårningen.