Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att uppnå en hög täckningsgrad är det viktigt att vaccinationer mot covid-19 är lättillgängliga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samma vaccin används för båda doserna. Målsättningen är att alla vaccinationsmottagningar ska ha tillgång till flera vaccin. Samtidigt är det fortsatt viktigt att vaccinationsmottagningarna arbetar på ett sådant sätt att kassation undviks och minimeras.

Invånare som kommit till en vaccinationsmottagning för sin dos 2 bör inte nekas vaccination om det är så att en vaccinsort saknas. Då är det möjligt ersätta Comirnaty med Spikevax, och tvärt om, då de är båda mRNA-vacciner. Vaccin av mRNA-typ kan också ersätta varandra i de situationer då det uppstår kassation, det vill säga då man måste bryta en ny förpackning och de resterande doserna inte kan användas.

Nu finns ett PM med vägledning om principer för utbyte av mRNA-vacciner.

Läs mer